Societat d’Història Natural de les Balears

La Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) és una entitat cultural no lucrativa que es va fundar a Palma l’any 1954 i actualment compta amb més de 300 socis, els principals objectius de la qual són:

  • Promoure el coneixement de la naturalesa des de diferents perspectives.
  • Participar activament en els moviments conservacionistes de les nostres illes.
  • Promoure la creació del Museu de la Naturalesa de les Illes Balears.

VIII Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears 2022-2023

Les Jornades, organitzades per la Societat d’Història Natural, tenen l’objectiu d’oferir un espai en el qual, investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D’aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus. Cal remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels coneixements d’àmbits aparentment distants. Les jornades serviran per exposar les troballes i investigacions naturalístiques d’aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d’estímul per a l’intercanvi d’experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.

Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears BSHNB

El Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears és una sèrie periòdica publicada anualment des dels inicis de la Societat, que conté articles relacionats amb la Història Natural de les Balears. Actualment se n’han editat 65 volums i ja ha esdevingut un referent bàsic per a qualsevol estudiós de la natura a les Balears.

Es pot consultar el bolletí, en format pdf, al web del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears. En aquest lloc es poden consultar, en accés obert, tots els articles complets dels bolletins, des del número 1 (1955). 

També es poden consultar al web RACO.cat.

En aquesta web incloem els articles acceptats, ja editats, del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears 66 (2023). És un servei ‘Online First’ que permet als usuaris descarregar gratuïtament els articles una vegada ja acceptats per la Junta de Publicacions del BSHNB.

Pot contactar amb nosaltres per correu electrònic: info@shnb.org