Fes-te soci

No t’ho pensis més! Fes-te soci/a de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Quota anual

  • Ordinaria 50€/any

La quota anual de soci/a de la SCH es renova automàticament cada any. 

Completa el formulari i fes-te soci/a de la SHNB.


També pots enviar-nos la sol·licitud en un formulari PDF per correu electrònic.

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’entitat Societat d’Història Natural de les Balears a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’entitat Societat d’Història Natural de les Balears a per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seus Estatuts, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal sobre persones. A més, i de conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) anteriorment esmentada, l’informen que les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer “Registre socis i sòcies de la Societat d’Història Natural de les Balears”, propietat de l’entitat Societat d’Història Natural de les Balears. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint un correu electrònic a shnb@shnb.org.