Presentació

Programa

Ponents

Assistents

Contacte

Entitats

Organització

Tríptic

Pòster

Fotografies

 

 

 

 

 

Perfil dels assistents

  • Estudiants de la Universitat de les Illes Balears.
    Sol·licitats 2 crèdits de lliure configuració.

  • Professors universitaris, d’ensenyament mitjà i de primària.
    La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura homologarà 20 hores (2 crèdits) de Formació Permanent del Professorat.

  • Públic en general.