Presentació

Programa

Ponents

Assistents

Contacte

Entitats

Organització

Tríptic

Pòster

Fotografies

 

 

 

Ara fa 40 anys que l'home va posar un peu a la Lluna per primera vegada. Per commemorar aquest fet, la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) i l’Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM), dins el marc de l’Any Internacional de l’Astronomia (IYA 2009), amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, organitzen unes jornades en les quals una sèrie d’especialistes ens parlaran de diversos temes relacionats amb la Lluna, com ara del programa Apol·lo, del que va significar políticament i científica que l’home posàs un peu a la Lluna, de la influència de la Lluna en la nostra cultura popular, dels instruments per a l’observació de la Lluna, de l’origen i la formació de la Lluna, dels impactes sobre la superfície lunar, dels eclipsis, de la Lluna física o de la física de la Lluna.