Monografies de la Societat d'Història Natural
Les monografies de la Societat d'Història Natural són un conjunt de publicacions aperiòdiques presentades com a treballs monogràfics que enfoquen aspectes puntuals de qualsevol dels temes que són propis de la Societat.

Hi ha disponibles les monografies de la Societat, al web de la UIB.

34 De la terra a la mar i de la mar a la terra. Homenatge a Antonio Rodríguez-Perea (2021)

GÓMEZ-PUJOL, L.; ROIG-MUNAR, F.X.; GELABERT, B. i MARTÍN, J.A. (eds)

33 La Història Natural de les Balears i Andreu Muntaner Darder (2021)

PONS, G.X.; VICENS, D i DEL VALLE, L. (eds.)

32 Avances en Arqueomalacología. Nuevos conocimientos sobre las sociedades pasadas y su entorno natural gracias a los moluscos. (2021)

VICENS, M.À. y PONS, G.X. (eds.)

31 Sostenibilidad turística: overtourism vs undertourism (2020)

PONS, G.X.; BLANCO-ROMERO, A.; NAVALÓN-GARCÍA, R.; TROITIÑO-TORRALBA, L. y BLÁZQUEZ-SALOM, M. (eds.)

30 Arxipèlag de Cabrera: història natural (2020)

GRAU, A.M.; FORNÓS, J.J.; MATEU, G.; OLIVER, P.A. i TERRASA, B. (eds.)

29 Atles de les petites illes i els illots de les Balears (2020)

MAYOL, J. (Coord.)

28 Recerca i gestió dins l'àmbit cinegètic (2019)

PONS, G.X.; BARCELÓ, A.; MUÑOZ, M.; DEL VALLE, L. i SEGUÍ, B. (eds.)

27 Flora dels canons càrstics de la serra de Tramuntana (2019)

ALOMAR, G.

26 Capacidad de carga socioambiental de la isla de Eivissa (2017)

DEL VALLE, L.; MURRAY, I.; PONS, G.X. y CALVO, J.

25 Geomorfología litoral de Menorca (2017)

GÓMEZ-PUJOL, L. y PONS, G.X.

24 La caça i els cans a les Balears (segles XIII - XIX) (2016)

BOVER, J. i ROSSELLÓ, R.

23 Turismo y crisis, turismo colaborativo y ecoturismo (2016)

BLÁZQUEZ, M.; MIR-GUAL, M.; MURRAY, I. y PONS, G.X. (eds.)

22 Idees que van canviar el món (2016)

GINARD, A.; VICENS, D. i PONS, G.X. (eds.)

21 Hábitat y conquiología del género Xerocrassa Monterosato 1892 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) de Mallorca, Menorca, Cabrera y sa Dragonera (2015)

FORÉS PIÉ, M.

20 Llibre Verd de Protecció d'Espècies a les Balears (2015). Homenatge a Joan Oliver Valls.

19 La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa (2012)

RODRÍGUEZ-PEREA, A.; PONS, G.X.; ROIG-MUNAR, F.X.; MARTÍN-PRIETO, J.Á.; MIR-GUAL, M. y CABRERA, J.A. (eds.).

18 Mallorca: a Mediterranean Benchmark for Quaternary Studies (2012)

GINÉS, À.; GINÉS, J.; GÓMEZ-PUJOL, L.; ONAC, B.P. i FORNÓS, J.J. (eds.)

17 El carst: patrimoni natural de les Illes Balears (2011)

GRÀCIA, F.; GINÉS, J.; PONS, G.X.; GINARD, A. i VICENS, D. (eds.)

16 Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l'arribada de l'home a la Lluna (2010)

GINARD, A.; PONS, G.X. i VICENS, D. (eds.)

15 Geomorfología litoral. Migjorn y Llevant de Mallorca (2007)

FORNÓS, J.J.; GINÉS, J. i GÓMEZ-PUJOL, Ll. (eds.)

14 Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló (2007)

PONS, G. X. i VICENS, D. (eds.)

13 Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905 (2005)

AMENGUAL, A.; PONS, G.X. i MARCH, J. (eds.)

12 Proceedings of the international symposium insular vertebrate evolution the palaeontological approach (2005)

ALCOVER, J.A. i BOVER, P. (eds.)

11 Història Natural del Migjorn de Menorca: el medi físic i l’influx humà (2004)

FORNÓS, J.J.; OBRADOR, A. i ROSSELLÓ, V.M. (eds.)

10 Introducción a la Geografia Física de Menorca (2003)

ROSSELLÓ, V.M.; FORNÓS, J.J. i GÓMEZ-PUJOL, Ll. (eds.)

9 El Canvi Climàtic: passat, present i futur (2001)

PONS, G.X. i GUIJARRO, J.A. (eds.)

8 Les Balears abans dels humans (2000)

ALCOVER, J.A.; LLABRÉS, M. i MORAGUES, Ll. (coords.)
Exhaurida en paper.

7 Guia de la Caça a les Illes Balears. Gestió cinegètica i formació del caçador (2000)

SEGUÍ, B.

6 Ecologia de les Illes (1999)

ALCOVER, J. A. (coord.)

5 Fauna Endèmica de les Illes Balears (1996)

PONS, G.X. i PALMER, M.

4 S'Albufera de Mallorca (1995)

MARTÍNEZ-TABERNER, A. i MAYOL, J. (eds.)

3 El carst i les coves de Mallorca (1995)

GINÉS, À. i GINÉS, J. (eds.)
Exhaurida en paper.

2 Història natural de l’arxipèlag de Cabrera (1993)

ALCOVER, J.A.; BALLESTEROS, E. i FORNÓS, J.J. (eds.)

1 Taxonomía, Biogeografía y Conservación de Pteridófitos (1990)

RITA, J. (ed.)