VII JORNADES DEL MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS

La Societat d'Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen, entre els seus objectius, divulgar l'estudi de les ciències naturals i des de sempre han impulsat les iniciatives conduents a l'intercanvi de coneixements científics i tècnics de caire naturalístic i medi ambiental.
Les Jornades, organitzades per la Societat d'Història Natural, tenen l'objectiu d'oferir un espai en el qual, investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D'aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus. Cal remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels coneixements d'àmbits aparentment distants. Les jornades serviran per exposar les troballes i investigacions naturalístiques d'aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d'estímul per a l'intercanvi d'experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.

Dates de les Jornades:

Palma, els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2018, a la Universitat de les Illes Balears.

Eivissa, els dies 13 i 14 de desembre de 2018 (amb una sortida al camp el dia 15) .

Maó, els dies 10 i 11 de gener de 2019, a l'Institut Menorquí d'Estudis.
Camí des Castell, 28. 07702 Maó