VI JORNADES DEL MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS

La Societat d'Història Natural de les Balears té com a finalitat divulgar l'estudi de les ciències i des de sempre ha impulsat les iniciatives conduents a l'intercanvi de coneixements científics i tècnics de caire naturalístic i mediambiental.

Les Jornades del Medi Ambient, organitzades per la Societat d'Història Natural i la Universitat de les Illes Balears, tenen l'objectiu d'oferir un espai en el qual, investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D'aquesta manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus. Cal remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels coneixements d'àmbits aparentment distants. Les jornades serviran per exposar les troballes i investigacions naturalístiques d'aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d'estímul per a l'intercanvi d'experiències i per aportar informació sobre temes d'educació ambiental.

Dates de les Jornades:

Palma, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2013, a la Universitat de les Illes Balears.
Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma

Eivissa, els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2013, a la seu d'Eivissa i Formentera de la Universitat de les Illes Balears.
Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa

Maó, els dies 14 i 15 de novembre de 2013, a l'Institut Menorquí d'Estudis.
Camí des Castell, 28. 07702 Maó