Programa de les Jornades


Dijous, 24 de novembre
Aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)


09:00-10:30 Recepció i lliurament del material als assistents
10:30-11:00 Inauguració de les Jornades
11:00-11:30 Les exploracions espeleològiques a les Illes Balears. La Federació Balear d'Espeleologia. Àngel Ginés.
11:30-12:00 Tectònica i la litologia com a condicionants del carst a les Balears. Joan J. Fornós.
12:00-12:30 Descans
12:30-13:00 Hidrogeologia de les Balears: les masses d'aigües càrstiques. Jordi Giménez.
13:00-13:30 L'exocarst de les Illes Balears i els camps de lapiaz de la serra de Tramuntana. Àngel Ginés.
13:30-16:00 Descans
16:00-16:30 El karren litoral a les Illes Balears. Lluís Gómez-Pujol.
16:30-17:00 Classificació morfogenètica de les coves i avencs de les Illes Balears. Joaquín Ginés.
17:00-17:30 Descans
17:30-18:00 Cavitats subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca. Francesc Gràcia.
18:00-18:30 Cavitats litorals d'abrasió marina. Damià Vicens.
18:30-19:00 Descans
19:00-19:30 Evidències morfològiques de processos hipogènics a cavitats de Mallorca. Antoni Merino.
19:30-20:00 Els processos sedimentaris relacionats amb el carst litoral a les Balears. Joan J. Fornós.
20:00-20:30 Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les Illes Balears. Damià Vicens.

Divendres, 25 de novembre
Aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)


09:00-09:30 Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les Illes Balears. Joaquín Ginés.
09:30-10:00 La paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: la contribució de les excavacions recents. Pere Bover.
10:00-10:30 Descans
10:30-11:00 De la llum a la foscor: les plantes de les cavitats càrstiques. Josep A. Rosselló.
11:00-11:30 Biodiversitat i conservació de la fauna de les coves. Guillem X. Pons.
11:30-12:00 Descans
12:00-12:30 Les ratapinyades de les Illes Balears: distribució, avaluació i estat sanitari de les poblacions. Jordi Serra-Cobo.
12:30-13:00 Arqueologia de les cavernes de les Illes Balears. Damià Ramis.
13:00-15:30 Descans
15:30-16:00 Freàtic (documental). Miquel Àngel Perelló.
16:00-16:30 La conservació de les cavitats: aspectes normatius. Guillem X. Pons.
16:30-17:00 Descans
17:00-17:30 Les coves turístiques de les Illes Balears: antecedents i estat de la qüestió. Joaquín Ginés.
17:30-18:00 Espeleotemes i minerals de les cavitats de les Balears. Antoni Merino.
18:00-18:30 Descans
18:30-19:00 La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les Illes Balears. Antoni Merino.
19:00-20:30 Taula rodona: "Protecció de cavitats"
20:30-20:45 Cloenda de les Jornades

Dissabte, 26 de novembre
09:00-19:00 Visita a alguna cavitat, encara per determinar.