El Bolletí de la Societat d'Història Natural
El Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears és una sèrie periòdica publicada anualment des dels inicis de la Societat, que conté articles relacionats amb la Història Natural de les Balears. Actualment se n'han editat més de 50, i ja ha esdevingut un referent bàsic per a qualsevol estudiós de la natura a les Balears.

Es pot consultar el bolletí, en format pdf, al web del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears. En aquest lloc es poden consultar, en accés obert, tots els articles complets dels bolletins, des del número 1 (1955). Accés a UIB

També es poden consultar al web RACO.cat: Accés a RACO

Normes de publicació del Bolletí

Els membres de la Junta de Publicacions, són els socis de la Societat que s'encarreguen de gestionar la confecció del Bolletí, i que s'asseguren així que la seva publicació es dugui a terme de manera correcta. Actualment, els membres de la Junta de Publicacions està formada per les persones següents:


Guillem X. Pons i Buades (editor)

Pau Balaguer Huguet

Miquel Àngel Conesa

Amàlia Grau i Jofre

Natalia Llorente Nosti

Miguel McMinn Grivé

Miquel Mir Gual

Laura del Valle Villalonga

Els articles apareguts en el Boll. Soc. Hist. Nat. Balears estan recollits en els següents resums i bases de dades: ICYT, PASCAL, GEOREF, GEOBASE, BIOSIS, ENVIRONMENT ABSTRACTS, ENVIROLINE, GEOLOGICAL ABSTRACTS, ZOOLOGICAL RECORD, SCOPUS.

Si estau interessats en publicar al Bolletí, cal que en reviseu les normes de publicació, o bé que us adreceu a la Societat (publicacions@shnb.org) per conèixer més detalls.